Anglijos emigranto žodynas

Iš Dovydas Sankauskas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Turinys

A B C Č D E F G H I K L M O P R S Š T V

A

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Afterpártis
Vakarėlio/renginio pratęsimas Afterparty Paskui visi 7 ryto dar nuvarėme į afterpartį ir iki pietų ten prasitūsinom.
 • Akáuntas
 • Bank akáuntas
Banko sąskaita Bank Account Jie čia jau pusę metų, bet dar nei vienas neturi bank akaunto.
 • Andergráundas
 • Undergráundas
Metro Underground Pavažiuok dvi stoteles su andergraundu.
 • Aplikeĩšinas
 • Prašymas
 • Blankas
Application Užpildyk aplikeišiną ir nusiųsk paštu.
 • Apòintmentas
 • Vizitas (pas daktarą ar pan.)
 • Pokalbis (dėl darbo ar pan.)
Appointment Man trečią valandą apointmentas, o paskui aš laisva.
 • Azètkė
Miesto žemėlapis su gatvių indeksu Pagal žemėlapių kompanijos „Geographers' A-Z map company“ logotipe esančias raides A-Z Paskolink azetkę, rytoj važiuosiu nauju adresu.

B

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Babãjus
 • Babáika
Indiško ar arabiško gymio žmogus Kilmė neaiški.
a) Jie dažnai atsisveikina bye bye – tai skamba panašiai į babaj
b) Jie į savo vyresniuosius dažnai kreipiasi Baba (plg. Satja Sai Baba, Ali Baba) iš persų babasenolis
Dar žr. Pakis
Einame pas babajų, nusipirksime ko nors užkąsti.
Kursuose yra pora babaikų, toks pagyvenęs lenkas ir keli lietuviai.
 • Pas babãjų
Nedidelė parduotuvė, savininkas papr. būna babajus
 • Bèdrumas
Gyvenamasis kambarys Bedroom Name keturi bedrumai.
 • Benefìtai
Pašalpa Benefit Visokie negrai ir babajai tik iš benefitų ir gyvena.
 • Bìlas
Sąskaita Bill Iš kur gauti bilą adreso patvirtinimui?
Paprašykime, kad atneštų bilą ir jau važiuokime namo.
 • Bỹrius
Alus Beer Paimk man iš babajaus porą skarbonkių byriaus.
 • Biziãkas
 • Pats darbymetis
 • Įtemptas darbas
Busy Pas mus visada taip: arba biziakas, arba neturim ką veikti.
Darbe biziakas, tai kol kas nieko iš darbo neatleidinės.
 • Breĩkas
 • Breikáuti
 • Pietų pertrauka
 • Pertraukėlė
Break Einam į breiką!
Aš dabar breikauju, tai sakau, paskambinsiu.
 • Bùkinti
 • Užsibùkinti
 • Pirkti
 • Užsisakyti
Book Naudojamas papr. perkant ar užsakant iš anksto, dažnai internetu ar telefonu
užbukinau staliuką vakarui.
 • Bùrgeris
Mėsainis Burger Kaip tu gali tuos burgerius valgyti?
 • Burgerìnė
Mėsainių valgykla
 • Buspãsas
Nuolatinis autobuso bilietas Bus Pass Galiu pas tave užsukti, nes šiaip ar taip buspasą jau turiu.

C

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Cìskė
 • Cìsas
CIS kortelė CIS (Construction Industry Scheme) Patentininko kortelė.
Ar turi pasidaręs ciskę?
Dabar aš dirbu ant ciso.

Č

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Čekìnas
Bilietų kontrolė (papr. oro uoste) Check-in Čekiną praėjom nesunkiai.
 • Čèkinti
 • P(r)ačèkinti
 • Tikrinti
 • Pasidomėti
Check Einu, pračekinsiu kada mums autobusas.
Aš jau pračekinau, tikrai visko užteks.
 • Čéritis
 • Čiãritis
 • Labdara
 • Labdaros organizacija
Charity Kad pramoktų anglų, ji du mėnesius dirbo voluntiere čerityje.
 • Čiárdžinti
 • Nučiárdžinti
 • Kainuoti
 • Apmokestinti
Charge Papr. naudojamas kalbant apie paslaugas, bet sakoma ir apie daiktus.
Pasirodo, kad mane nučiardžino du kartus.
Jie ten čiardžina nemažai, bet dažo pusė velnio.
 • Čìkenas
 • Vičiukas
 • Vištiena
Chiken Davai, pasiimkime po keptą čikeną ar gal po kokią picą?
Nupirk čikeno krūtinėlių, vakare padarysiu salotų.
Yra prie manęs čikeninė, bet labai jau prasmirdusi.
 • Čikenìnė
Keptų viščiukų valgykla
 • Čìpis
 • Dailidė
 • Stalius
Carpenter (sutr. chippie) Girdėjau, kad čipiai gerai uždirba.

D

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Dàblas
 • Dàblrumas
Dvivietis kambarys Double room Išsinuomojom dablą ketvirtoje zonoje.
 • Delìveris
Pristatymas Delivery Pirkau teliką ir muzikinį centrą iš Arguso su deliveriu.
 • Doklandùkas
Dockland traukinys Docklands Light Railway Man iki centro tik pusvalandis, aš gyvenu prie pat Doklanduko.
 • Džỹpỹ
Bendrosios praktikos gydytojas GP (General Practitioner) Aš tai net nežinau kaip pas tą džypy užsiregistruoti.
 • Džobceñtras
Darbo birža Job Centre Vidmantė darbą susirado per džobcentrą.

E

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Eitièmas
Bankomatas ATM (Automated Teller Machine) Paėjėkime iki eitiemo, aš pasiimsiu biški kešo.
 • Ekspíeriensas
Patirtis Experience O man ką: dirbu sau, ekspieriensas auga, o paskui žiūrėsiu.
 • Eksteñšionas
Pailginimas Extension Pasidariau vakar nagų ekstenšionus, plaukų ekstenšionus kitą savaitę darysiu.

F

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Fìkseris
Apdailininkas Fixer Ieškau fikserio darbo, turiu visus įrankius.
 • Fìšbaris
Keptos žuvies su bulvytėmis valgykla Fish Bar Užkandinė, papr. gana žemo lygio, gaminanti prastos kokybės maistą.
fišbario iškart suk į dešinę.
 • Fišenčìpsas
Kepta žuvis su bulvytėmis Fish and Chips Nacionalinis patiekalas, patiekiamas kaip užkandis.
Kai praalkom, sukirtom po fišenčipsą.
 • Flẽtas
Butas Flat Sesuo turi išsinuomojusi tokį nedidelį fletą prie Bethnal Greeno.
 • Fõrmanas
Brigadininkas Foreman Paskambinau buvusiam formanui dėl darbų, bet kol kas – nieko.

G

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Gárdenas
 • Gárdinas
 • Sodas
 • Vidinis kiemelis
Garden Tik viena bėda – pas mus gardenas labai mažas.

H

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Háusas
Namas House Pažiūrėjau hausų kainas, bet nieko gero neradau.
 • Houm òfisas
Vidaus Reikalų Ministerija Home Office Norint įsidarbinti, reikia užsiregistruoti Houm ofise.

I

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Inšiùransas
 • Draudimas
 • Nacionalinis draudimo numeris
Insurance Nerandu darbo, nes visur reikalauja inšiuranso.
Kiek tu moki už mašinos inšiuransą?

K

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Káncelinti
 • Užkáncelinti
Atšaukti Cancel Mano traukinys buvo užkancelintas.
 • Kantýnas
Valgykla Canteen Kantyne paprastai nevalgau, atsinešu iš namų savo maistą.
 • Kẽbas
Taksi Cab (nuo Cabriolet) Išsikviesim kebą ir nuvažiuosim.
 • Kẽšas
Grynieji Cash Nepasiėmiau kešo, paskolink 10 svarų.
 • Kìčenas
Virtuvė Kitchen Jei būna kokia proga, tai mes visi paprastai einame į kičeną pasisėdėti.
 • Klýneris
 • Valytojas
 • Tvarkytojas
Cleaner Jo žmona jau du metus dirba klynere.
 • Kònsul tãksai
Savivaldybės mokestis Council tax konsul taksus visi mesimės po 43 svarus.
 • Krèdit kárdas
Kreditinė kortelė Credit card Ten tik kredit kardu galima atsiskaityti.
 • Kõling kárdas
Skambinimo kortelė Calling card Su kokiu koling kardu tu skambini į Lietuvą?
 • Kùkinti
Gaminti valgyti Cook Ką, kaimynas, kukini?

L

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Leĩborius
Pagalbinis darbininkas Labour Leiboriavau pusę metų, kol gavau geresnį darbą.
Kurie apie save sako: „darau viską“, paprastai tie dirba leiboriais.
 • Leiboriáuti
Dirbti pagalbiniu darbininku
 • Lémbas
 • Aviena
 • Ėriena
Lamb Kebabų niekada nevalgau, aš nemėgstu lembo kvapo.
 • Lendlòrdas
 • Landlòrdas
Nekilnojamo turto savininkas Landlord Sekmadieniais atvažiuoja lendlordas ir surenka nuomą.
 • Lýfletai
 • Lìfletai
 • Skrajutės
 • Lapukai
Leaflet Iš pradžių porą savaičių sėdėjau be darbo, o paskui pradėjau mėtyti lyfletus.

M

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Mòrkeičius
 • Mòrtkeičius
Būsto paskola Mortgage Morkeičių mokėsime 40 metų.
Pasiėmiau namą ant morkeičiaus.
 • Ant mòrkeičiaus
Išsimokėtinai
 • Muslìmas
Musulmonas Muslim Gyvenu East Hame, kur vieni muslimai ir juočkiai.
 • Mòtai
Automobilio techninė apžiūra MOT (Ministry Of Transport) Parduodu automobilį Honda, motai iki kitų metų birželio.

O

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • òfas
 • Dei òfas
Išeiginė diena Day off Pasiėmiau porą dei ofų.
 • Overtáimas
Viršvalandžiai Overtime Tas tai nuprotėjęs – kasdien varo overtaimą ir dar savaitgaliais dirba.
 • Oĩsteris
Elektroninis transporto bilietas Oyster Gerai, kad turėjau oisterį, tai pavažiavau porą stotelių.

P

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Pàbas
Alubaris Pub (Public House) Einam į pabą, išlenksim po bokalą.
 • Pãkis
žr. Babajus Pakistani Skirtingai nuo babajaus, pakis turi niekinamąją reikšmę.
Gatvėje trys pakiai stovėjo ir šūkavo, net buvo šlykštu praeiti.
 • Páundas
Svaras Pound Benzas jau pakilo iki vieno paundo už litrą.
 • Peĩslipas
Algalapis Pay slip Nepergyvenk, gausi peislipą, ten bus viskas surašyta.
 • Pỹškė
 • Pensas
 • Skatikas
Pence Nusipirkau už 50 pyškių.
Kol kas darbą turiu, bet nieko gero, nes tik pyškes moka.
 • Plỹz
Prašau Please Paduok lėkštę, plyz.

R

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Refereñsas
Rekomendacija Reference Anglijoje populiaru visur reikalauti referensų.
 • Reñtinti
Nuomoti Rent Porą kambarių rentinsiu, man pasidengs taksai ir bilai ir dar pats, aišku, gyvensiu.
 • Resèpšionas
 • Risèpšinas
Priimamasis Reception Nueik į resepšioną, pasakysi vardą, pavardę ir tave užregistruos.
Apžiūrėjau namą: yra du bedrumai, sitingas ir resepšionas.

S

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Sekiùritis
 • Apsaugininkas
 • Apsauga
Security Sekiuritis nesileido į kalbas ir mūsų neįleido.
 • Séndvičius
Sumuštinis Sandwich Per breiką porą sendvičių sukramčiau.
 • Siñglas
 • Siñglrumas
Vienvietis kambarys Single room Gyvenu single už 40 svarų netoli Upton Parko.
 • Sìtingas
 • Sìting rùmas
Svetainė Sitting room Pas mus nėra sitingo, tai visi kas sau kambariuose tupi.
 • Sòri
Atsiprašau Sorry Sori!
 • Steĩtmentas
 • Išklotinė
 • Ataskaita
Statement Adreso patvirtinimui gali naudoti banko steitmentą.
 • Superváizeris
 • Viršininkas
 • Prievaizdas
Supervisor Mūsų supervaizeris labai fainas bičiukas.
Šiaip viskas normaliai, tik supervaizeris ant manęs užsisėdęs.

Š

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Šìftas
Pamaina Shift Kokį šiftą rytoj dirbi?
 • Šòpingas
 • Pirkimas
 • Apsipirkinėjimas
 • Shop
 • Shoping
Šiandien visą dieną su Laura šopinomės.
 • Šòpintis
Eiti apsipirkti

T

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Tãksai
Mokesčiai Tax Po taksų algos gaunu apie tris šimtus.
Kiek tau šį kartą nutaksavo?
 • Taksúoti
Nuskaičiuoti mokesčius
 • Po tãksų
Atskaičius mokesčius After tax
 • Tòstas
 • Toũstas
Skrebutis Toast Ligoninėje davė tik toustą su gabaliuku sviesto ir džemo.
 • Toũsteris
Skrebučių aparatas Toaster
 • Trãfikas
Transporto kamštis Traffic Kasdien po valandą trafike prasėdžiu.
Vakarais pas mus būna baisūs trafikai.
 • Tránsferis
Siuntimas Transfer Gavau transferį į kitą vietą.
 • Transfèrinti
Siųsti
 • Travélka
 • Travélkė
 • Trãvel kárdas
Nuolatinis metro bilietas Travel card Paskolink travelkę iki vakaro.
Mano travelka rytoj baigiasi.

V

Terminas Vertimas Kilmė Pastabos ir pavyzdžiai
 • Voluntiẽris
Savanoris Volunteer Daug studentų yra dirbę voluntieriais kur nors Afrikoje.

Pabaigai

Gyvendamas Londone tarp lietuvių emigrantų turiu puikią progą stebėti kaip keičiasi žmonių kalba, kaip dalis jos prisitaiko prie naujų aplinkybių, o kita – išlieka nepakitusi.

Lengviausia yra pastebėti leksikos pasikeitimus. Šia prasme labiausiai keitėsi daiktavardžiai. Atsirado daug naujų ir praktiškai visi jie yra paimti pagal skambesį iš angliško atitikmens. Jiems pridedama lietuviška galūnė ir jie „paleidžiami“ į gyvenimą. Puikus pavyzdys yra žodis morkeičius. Jis skamba labai neblogai, tarsi būtų tikras lietuviškas žodis, tik jo prasmė yra gana netikėta, nei su morkomis, nei su keitimu neturinti nieko bendra. Būdvardžių nėra nei vieno, jie nepaprastai atsparūs. Žodyną pamažu pildau, tad tikėtina kad vis tik atsiras keletas. Veiksmažodžiai taip pat atsparūs, naujų tėra vos keli. Tipiški pavyzdžiai yra leiboriauti, bukinti. Jų daryba tokia pati kaip ir daiktavardžių – pagal originalaus žodžio skambesį.

Morfologijoje pasikeitimų nedaug. Kol kas į galvą šauna tik išpopuliarėjusi priesaga -ing: šopingas ir pan. Lietuviškos galūnės savo išskirtinės vietos kalboje nė neketina užleisti, nors Briusas Vilisas ir Džastinas Timberleikas ne vienam užsieniečiui kelią juoką. Tegul sau linksminasi. Man taip pat būna linksma, kai aš pagalvoju, kokios skurdžios jų kalbos raiškos priemonės, nes jie neturi galūnių. Juokai juokais, bet į kalbą ateina žodžiai be galūnių, pvz džypy, nors kol kas ir pamažu. Vadinasi teks labai tankiai naudoti prielinksnius ir šiaip susiaurės galimų prasmių laukas.

Su sintakse yra kiek kitaip nei su leksika. Sintaksės pokyčiai plika akimi nelabai matomi, jai reikia išsamesnės analizės. Svarbu tai, kad anglų kalba yra analitinė, o lietuvių – sintetinė. Matyt būtent dėl šios priežasties veiksmažodžiai yra tokie atsparūs. Vis tik akivaizdu, kad lietuvių emigrantų kalba pamažu įgauna vis daugiau analitinių požymių. Daug dažniau nei Lietuvoje veiksmui ar būsenai nusakyti naudojamos sudėtinės konstrukcijos su žodžiais „būti“, „turėti“, „daryti“, „gauti“: turėti gerą laiką vietoje linksmintis, daryti užsakymą/skambutį vietoje užsakyti/skambinti, gavau porą skambučių vietoje man porą kartų paskambino. Kalba daiktavardėja: šįvakar pas mus bus išgėrimas sakoma vietoje šįvakar mes išgersime, padariau du budėjimus vietoje budėjau du kartus ir pan.

Tikiuosi šis emigrantų kalbos žodynėlis bus kam nors įdomus, o gal ir naudingas. Pastabas, pasiūlymus ir pastebėtas klaidas bei netikslumus prašau pranešti į aptarimo skyrelį, esantį puslapio viršuje.

Dovydas Sankauskas 11:16, 2007 gruodžio 5 (EST)

Padėka

Ačiū Eglei Žilinskaitei ir Aušrai Kaikarytei už pataisytus kirčiavimo netikslumus.
Asmeniniai įrankiai
Turinys